Rydning af dødsbo priser

Ved dødsfald er der ofte rigeligt med omkostninger for dig som efterladt og hos Rydningshjælpen er der ofte mulighed for at opnå en GRATIS rydning.

Dette kan opnås hvis værdien af indboet stemmer overens med den arbejdstid som selve rydningen vil tage. Hvis indboets værdi er lavere end værdien af den udførte arbejdstid, vil Rydningshjælpen se sig nødsaget til at tage betaling for udførte arbejdstimer.

Uanset hvilken model vi aftaler, for rydning af dødsboet, vil den model være gældende. Vi ændrer ikke på aftalen når vi først er gået i gang med rydningen.

Kontakt mig